top of page
עבור מי אני ממלא את הטופס?
עבורי
מישהו אחר
מגדר מקבל הטיפול
אישה
גבר
אחר
גיל
איזה מגזר את/ה?
חרדי
כללי
דתי
באיזה שפה יתבצע הטיפול
עברית
אנגלית
רוסית
ערבית
צרפתית
ספרדית
שפה אחרת
סוג הטיפול
טיפול לטווח קצר / ארוך?
טווח קצר

בהמשך לאחר גיוס תרומות יתאפשר טיפול לטווח ארוך

מהי רמת המצוקה כרגע
אשמח שהטיפול יהיה ממטפל ממגדר מסוים
אישה
גבר
לא משנה לי
איך תרצו לקבל עזרה?
פרטני
קבוצה
זוגי
משפחתי
דיאדי - הורה ילד
איפה נוח לקבל טיפול
בזום
קליניקה
אצלי בבית

שאלון טראומה / חרדה - למעוניינים

bottom of page